Історичний шлях матричного числення

Постановка проблеми. Важливість матриць у математиці важко переоцінити. Вони були предметом дослідження у багатьох наукових роботах, їх дослідженню надають багато

Читать далее

Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни «Історія математики»

Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни «Історія математики»   Дидактична гра надає можливість формувати у студентів необхідні компетентності в

Читать далее

Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики

На сучасному етапі модернізації змісту освіти у контексті її відповідності до європейських стандартів постає необхідність підготовки всебічно розвиненої та цілісної

Читать далее

Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики

На сучасному етапі модернізації змісту освіти у контексті її відповідності до європейських стандартів постає необхідність підготовки всебічно розвиненої та цілісної

Читать далее

Математика в жизни и исследованиях Альберта Эйнштейна

Постановка проблемы. В большинстве случаев студенты не имеют достаточных представлений об использовании математических знаний и умений при изучении смежных дисциплин,

Читать далее

Реалізація особистісного підходу як основа компетентнісного навчання аналітичної геометрії у ВНЗ

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні одним із головних завдань теорії і практики навчання є завдання побудови й

Читать далее