Систематизація як засіб фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Функції системи вищої технічної освіти включають формування у майбутніх фахівців низку таких складових «знаннієвого» та «професійно-діяльнісного» характеру, які виходять за

Читать далее

Інтегрований підхід до формування фундаментальних знань з математики майбутніх інженерів

Як зазначається в урядових документах про вищу освіту України та документах країн ЄС, випускник технічного ВНЗ XXI ст. повинен мати

Читать далее

Характеристика освітніх програм підготовки майбутніх геодезистів у країнах близького зарубіжжя

Постановка проблеми. Вдосконалюючи умови фахової підготовки майбутніх геодезистів у процесі формування їх професійних компетентностей необхідно дбати про формування їхньої математичної

Читать далее

Історичний шлях матричного числення

Постановка проблеми. Важливість матриць у математиці важко переоцінити. Вони були предметом дослідження у багатьох наукових роботах, їх дослідженню надають багато

Читать далее

Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни «Історія математики»

Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни «Історія математики»   Дидактична гра надає можливість формувати у студентів необхідні компетентності в

Читать далее

Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики

На сучасному етапі модернізації змісту освіти у контексті її відповідності до європейських стандартів постає необхідність підготовки всебічно розвиненої та цілісної

Читать далее

Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики

На сучасному етапі модернізації змісту освіти у контексті її відповідності до європейських стандартів постає необхідність підготовки всебічно розвиненої та цілісної

Читать далее

Реалізація особистісного підходу як основа компетентнісного навчання аналітичної геометрії у ВНЗ

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні одним із головних завдань теорії і практики навчання є завдання побудови й

Читать далее