Задача 2

Удалить из массива целых чисел все двузначные элементы, являющиеся простыми числами. Найти среднее арифметическое элементов массива до и после удаления.

Читать далее

WordPress как установить шаблон для главной страницы

Чтобы создать собственный шаблон главной страницы сайта, необходимо назвать файл шаблона главной страницы (template) следующим именем front-page.php в итоге список

Читать далее

Систематизація як засіб фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Функції системи вищої технічної освіти включають формування у майбутніх фахівців низку таких складових «знаннієвого» та «професійно-діяльнісного» характеру, які виходять за

Читать далее

Деякі аспекти активізації навчання вищої математики

Постановка проблеми. Метою викладання математики у вищій технічній школі з використанням інформаційних технологій є оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення

Читать далее

Інтегрований підхід до формування фундаментальних знань з математики майбутніх інженерів

Як зазначається в урядових документах про вищу освіту України та документах країн ЄС, випускник технічного ВНЗ XXI ст. повинен мати

Читать далее

Характеристика освітніх програм підготовки майбутніх геодезистів у країнах близького зарубіжжя

Постановка проблеми. Вдосконалюючи умови фахової підготовки майбутніх геодезистів у процесі формування їх професійних компетентностей необхідно дбати про формування їхньої математичної

Читать далее

Історичний шлях матричного числення

Постановка проблеми. Важливість матриць у математиці важко переоцінити. Вони були предметом дослідження у багатьох наукових роботах, їх дослідженню надають багато

Читать далее
Страница 3 из 41234